[1]
E. Čizmić and K. Imamović-Čizmić, “Principi funkcioniranja univerziteta treće generacije – lekcije za univerzitete u procesu tranzicije”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 63–82, Jun. 2020.