[1]
Šefket Krcić, “Muminovićeva "Filozofija ideologije" u evropskom krugu mišljenja: Analize - filozof u tranziciji: u povodu pet godina od smrti filozofa dr. Rasima Muminovića (1935-2012)”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 177–196, Jun. 2020.