[1]
N. Smailagić, “Novi udžbenik komparativnog krivičnog prava”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 171–174, Jun. 2020.