[1]
S. Bandžović, “Historija je učiteljica života / History is Life’s Teacher”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 343–348, Jun. 2020.