[1]
A. Alibegović and J. Hasanović, “Politološki i sociološki novumi u teorijskim propitivanjima savremene stvarnosti / Political and Sociological Novelties in Theoretical Testimonies of Contemporary Reality”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 39–44, May 2020.