[1]
S. Lavić, “Osnovne crte političke filozofije Esada Zgodića”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 1–9, May 2020.