[1]
B. Londrc, “Društveno-historijska valorizacija značaja prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a / Social-Historical Importance Valorization of the First Session of ZAVNOBIH”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 269–273, May 2020.