[1]
A. Ždralović, “RODNA RAVNOPRAVNOST U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU: HORIZONTALNA RODNA SEGREGACIJA U PODRUČJU DRUŠTVENIH NAUKA / GENDER EQUALITY IN HIGHER EDUCATION: HORIZONTAL GENDER SEGREGATION IN THE SOCIAL SCIENCES”, pregled, vol. 3, no. 1, pp. 303–316, Jul. 2023.