[1]
B. Miković and M. Sefo, “STARATELJSTVO NAD OSOBAMA KOJIMA JE ODUZETA ILI OGRANIČENA POSLOVNA SPOSOBNOST: JEDNAKOST PRED ZAKONOM I POŠTIVANJE LJUDSKOG DOSTOJANSTVA U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM PORODIČNOM ZAKONODAVSTVU / GUARDIANSHIP OVER PERSONS WITH DEPRIVED OR RESTRICTED LEGAL CAPACITY UNDER THE LAW AND RESPECT FOR HUMAN DIGNITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA’S FAMILY LEGISLATION”, pregled, vol. 63, no. 3, pp. 41–55, Apr. 2023.