[1]
F. Mahmutćehajić, V. Silajdžić, and A. Berković, “UTICAJ GLOBALIZACIJE 4.0 I PANDEMIJE COVID-19 NA PRAVNU REGULATIVU I POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA UNUTAR ZEMALJA EVROPSKE UNIJE / THE IMPACT OF GLOBALIZATION 4.0 AND THE COVID-19 PANDEMIC ON THE LEGAL REGULATION AND BUSINESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES WITHIN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION”, pregled, vol. 63, no. 2, pp. 97–115, Dec. 2022.