[1]
K. Imamović Čizmić, L. Ramić, and N. Odobašić, “JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U SEKTORU ZDRAVSTVENIH USLUGA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I MOGUĆNOSTI INVESTIRANJA U BOSNU I HERCEGOVINU / PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE HEALTH SERVICE SECTOR IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND INVESTMENT OPPORTUNITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA”, pregled, vol. 63, no. 2, pp. 117–137, Dec. 2022.