[1]
F. Fejzić Čengić, “O ljudskim civilizacijama / About Human Civilizations: Svijet i život kao najveći dar / The World and Life as the greatest Gift”, pregled, vol. 62, no. 2, pp. 145–148, Nov. 2021.