[1]
E. Mehmedović and M. Hadžić, “Izazovi "nepotpunog zakonodavstva" / Challenges of "Incomplete Legislation": Otvorena pitanja odnosa između državnog i entitetskih zakonodavstava u socijalnom osiguranju policijskih službenika na nivou Bosne i Hercegovine / open Questions of the relationship between State’s and Entities’ Legislations in Social Security of Police Officers at the State Level of Bosnia and Herzegovina”, pregled, vol. 62, no. 2, pp. 61–86, Nov. 2021.