[1]
J. Dedijer, “Aromuni ili Cincari u zapadnoj Makedoniji”, pregled, pp. 87–106, May 2010.