[1]
A. Purivatra, “Prilog proučavanja koncepcije o nacionalnom "opredjeljivanju" bosanskohercegovačkih Muslimana”, pregled, pp. 610–619, May 2010.