Filipović, N. (2010) “O nastanku feudalnih posjeda muslimanskog bosanskog plemstva”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, pp. 478–485. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/991 (Accessed: 10 June 2023).