Babić, L. (2010) “Društveni plan Grada Sarajeva i problemi njegove buduće izgradnje”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, pp. 453–456. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/986 (Accessed: 4 March 2024).