Kadlec, K. (2010) “Historijski razvitak agrarnog prava u Bosni i Hercegovini prije austro-ugarske okupacije”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, pp. 68–77. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/930 (Accessed: 30 January 2023).