Pejanović, M. (2021) “Genocid nad Bošnjacima Srebrenice 1995. godine / Genocide against Srebrenica Bosniaks in 1995: Pretpostavka za njen poseban društveno-razvojni status / A Precondition for its Special Socio-Developmental Status”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 62(1), pp. 215–232. doi: 10.48052/19865244.2021.1.215.