Sefo, M. (2021) “Javno mnijenje i medijsko oblikovanje javnog mnijenja / Public Opinion and how Media Form it”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 62(1), pp. 175–184. doi: 10.48052/19865244.2021.1.175.