Berc, G., Šadić, S. and Kobić, O. (2021) “Strategije samopomaganja za profesionalne pomagače u savjetovanju / Self-Care Strategies of Professionals in Counceling”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 62(1), pp. 137–154. doi: 10.48052/19865244.2021.1.137.