Alibegović, A. (2021) “Demistifikacija strategija antibosanskog djelovanja u knjizi "Diskurs o bosanstvu" autora Senadina Lavića”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 61(3), pp. 167–172. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/898 (Accessed: 23 July 2021).