Sarač-Rujanac, D. (2021) “Historijska nauka i izazovi XXI stoljeća: O osnovnim karakteristikama historiografije Bosne i Hercegovine i nužnosti novih istraživačkih modela i polemičkog diskursa”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 61(3), pp. 155–166. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/897 (Accessed: 31 July 2021).