Arnaut-Haseljić, M. (2021) “Udruženi zločinački poduhvat: Procesuiranje u predmetu ICTY IT-04-74”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 61(3), pp. 119–137. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/894 (Accessed: 25 September 2021).