Halilović, S. (2021) “Desuverenizacija i deteritorijalizacija Bosne i Hercegovine / Sovereignity Stripping and Deteritorialization of Bosnia and Herzegovina”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 61(3), pp. 91–102. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/892 (Accessed: 11 December 2023).