Čizmić, E., Čengić, S. and Kurtić, E. . (2021) “Impact of the Fourth Industrial Revolution in Business Management and Work-places Shaping / Uticaj četvrte industrijske revolucije na poslovno upravljanje i oblikovanje radnih mjesta”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 61(3), pp. 1–27. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/887 (Accessed: 16 June 2024).