Pejanović, M. (2015) “Odnos državne strukture prema razvoju bolonjskog modela studija”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 1(1), pp. 45–49. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/836 (Accessed: 15 April 2024).