Delić, A. (2016) “Suočavanje s prošlošću u online medijima u Bosni i Hercegovini / Dealing with the Past in Online Media in Bosnia and Herzegovina”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 2(2), pp. 91–102. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/776 (Accessed: 23 June 2024).