Pleh, V. (2021) “Uloga i značaj studije za maloljetnike u postupku izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetnicima u Bosni i Hercegovini / The Role and Significance of Juvenile Judges in the Process of Execution of Criminal Sanctions for Jeveniles in Bosnia and Herzegovina”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 61(2), pp. 45–68. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/756 (Accessed: 2 March 2024).