Išerić, H. (2020) “Ustavno sudstvo u Bosni i Hercegovini / Constitutional Judicary in Bosnia and Herzegovina”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 61(1), pp. 147–151. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/753 (Accessed: 19 July 2024).