Drino, D. (2020) “Pravna priroda "fideikomisa" rimskog prava i vakufske imovine šerijatskog prava”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 3(3), pp. 277–281. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/735 (Accessed: 15 July 2024).