Purišević, F. (2011) “Prava boraca u Federaciji Bosne i Hercegovine sa osnovama i razlozima integriranja prava u državi Bosni i Hercegovini”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 3(3), pp. 175–206. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/645 (Accessed: 19 June 2024).