Došenović, M. (2012) “Izazov znanstvenog promišljanja masmedijskog komuniciranja s postdejtonskom bh. javnošću - primat manipulacije ili opstojnost dijaloga”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 1(1), pp. 125–140. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/632 (Accessed: 30 January 2023).