Čerkez, M. (2012) “Španska tragedija kao arhetipski predstavnik žanra tragedije osvete”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 1(1), pp. 111–123. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/631 (Accessed: 10 June 2023).