Sadiković, L. (2012) “Nadustavni karakter Evropske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 1(1), pp. 57–72. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/624 (Accessed: 4 March 2024).