Smajić, M. (2009) “Obrazovanje i obuka policijskih snaga u Bosni i Hercegovini”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 1(1), pp. 189–211. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/561 (Accessed: 5 March 2024).