Žunić, S. (2009) “Beacon shema - strategija reforme lokalne (samo) uprave u Velikoj Britaniji”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 3(3), pp. 245–253. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/545 (Accessed: 14 April 2024).