Ivanović, V. (2009) “Izbjeglice - novi svjetski pokret: Regionalni razvoj - afirmiranje povratka? ”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 3(3), pp. 155–174. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/540 (Accessed: 21 February 2024).