Mujakić, M. (2008) “Najvažniji evropski dokumenti o visokom obrazovanju”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 2(2), pp. 243–271. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/534 (Accessed: 24 May 2024).