Repovac-Pašić, V. (2008) “Liberalna teorija manjinskih prava u filozofiji Willa Kymlicke”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 2(2), pp. 91–104. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/524 (Accessed: 2 June 2023).