Zečević, L. (2008) “Fizička kultura i sport u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave (1879-1918)”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 2(2), pp. 39–64. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/522 (Accessed: 7 June 2023).