Kahteran, N. (2008) “Havajski program komparativne filozofije i značaj njegove primjene na filozofske curicculume u Bosni i Hercegovini”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 5(5-6), pp. 73–84. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/482 (Accessed: 21 June 2024).