Šmitran, M. (2018) “Političko-pravni sistem zaštite ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini / Political-Legal System of Protection of Human Rights and Freedoms in Bosnia and Herzegovina”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 3(3), pp. 253–269. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/477 (Accessed: 25 June 2024).