Fejzić, E. (2018) “Vlast, građanstvo i sloboda / Power, Citizenship and Freedom: Od političke kontingencije do transformacije političkog / from Political Contingency to Political Transformation”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 3(3), pp. 101–118. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/467 (Accessed: 10 June 2023).