Hajdarpašić, L. (2017) “Strateško planiranje u visokoškolskim bibliotekama / Strategic Planning in Academic Libraries”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 2(2), pp. 159–163. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/455 (Accessed: 10 December 2023).