Čekić, S. and Sušić, O. (2019) “ZAVNOBIH je društvena, historijska i naučna činjenica”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 3(3), pp. 1–24. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/340 (Accessed: 1 March 2024).