Lazić, T. (2018) “Političko vođstvo i politička komunikacija”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 2(2), pp. 183–197. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/319 (Accessed: 23 July 2024).