Grbo, Z. (2018) “Društvena odgovornost kompanija kroz prizmu pozitivnog zakonodavstva u BiH”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 2(2), pp. 169–182. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/316 (Accessed: 18 July 2024).