Čizmić, E. and Imamović-Čizmić, K. (2020) “Principi funkcioniranja univerziteta treće generacije – lekcije za univerzitete u procesu tranzicije”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 1(1), pp. 63–82. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/252 (Accessed: 22 March 2023).