Varga, M. (2020) “Informacijski sustavi za upravljanje razvojem znanja u privatnim tvrtkama i javnim ustanovama”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 1(1), pp. 27–62. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/251 (Accessed: 10 December 2023).